Buffalo Wild Wings


3701 Metro Dr.
Council Bluffs, IA 51501
buffalowildwings.com

Ph. 712.366.0067

 

On the Menu:
BBQ
Burgers

 

 

 

 

 

Full Site